forbrukslån

Kan man søke forbrukslån med uføretrygd?

Et forbrukslån er en samlebetegnelse for all usikret gjeld. Det vil si lån eller kredittrammer du får innvilget uten å måtte gi banken pant i dine eiendeler. Det er ofte færre krav for å få innvilget et forbrukslån. Men det krever at du har en viss fast inntekt og en forutsigbar økonomi. Hva betyr det for deg som har uføretrygd?

Ulike lånemetoder

Det finnes flere ulike varianter av forbrukslån. De ulike typene har også ulike lånevilkår.

Forbrukslån

Selv om forbrukslån er en samlebetegnelse, er det også et lån som omtales som forbrukslån.

 • Lån fra 1 000 til 600 000 kroner
 • Nedbetaling maksimalt 5 år
 • Rente vanligvis mellom 10 % og 15 %

Kredittkort

Ved å få innvilget en kredittgrense velger du selv når du tar i bruk lånet. Kredittkortet kan du benytte innenfor den bestemte kredittgrensen. Du betaler ingenting før du har brukt kortet.

 • Kredittgrense mellom 5 000 og 150 000 kroner
 • Nedbetaling maksimalt 5 år
 • Renten ligger normalt mellom 20 % og 30 %

Smålån og mikrolån

Et smålån og mikrolån er begge tiltenkt mindre lånebehov. Nedbetalingstiden er også kortere enn for et vanlig forbrukslån.

 • Smålån opptil 70 000 kroner
 • Mikrolån opptil 20 000 kroner
 • Kort nedbetalingstid fra 1 måned til 5 år, avhengig av lånebeløp
 • Rente på smålån er normalt mellom 20 % og 30 %
 • Rente på mikrolån varierer fra 100 % til 300 % og mer

Lån på dagen og SMS-lån med mer

I forbindelse med markedsføring av forbrukslån har det oppstått flere begreper. Eksempler på disse er lån på dagen og SMS-lån. Det er gjerne smålån og mikrolån som markedsføres med disse begrepene.

Et lån på dagen betyr at du vil få svar på lånesøknaden din innen 24 timer. Det betyr derimot ikke at du får utbetalt lånet samme dag. SMS-lån er en lånemetode som ikke er tillatt i Norge i dag. Men begrepet benyttes allikevel i markedsføring. For å søke om SMS-lån trengte du kun å sende et kodeord på SMS for å få innvilget et lån. I Norge er det derimot flere krav til hvordan låneprosessen skal foregå.

Refinansiering

Har du gjeld hos mange ulike lånutstedere eller dyr gjeld kan du refinansiere den. Det betyr at du erstatter eksisterende gjeld med et nytt lån. Målet er å få bedre lånevilkår og dermed spare penger.

 • Refinansier uten sikkerhet opptil 500 000–600 000 kroner
 • Maksimal nedbetalingstid på 15 år
 • Rente mellom 10 % og 15 %

Krav for å få innvilget forbrukslån

Forbrukslån tilbys av mange ulike banker og lånutstedere. De ulike tilbyderne har også noen ulike krav til lånetaker og vilkår på lånene. Det vil variere avhengig av hvilken lånemetode du velger. Dessuten vil det stilles mindre krav dess lavere lånebeløp du har behov for.

For å kvalifisere til forbrukslån er du nødt til å ha en fast inntekt. At din faste inntekt er uføretrygd vil ikke være av betydning. Hvor mye du får utbetalt hver måned er det som har betydning for banken. Uføretrygd er også en sikker og stabil inntekt.

Kredittvurdering

Når du søker om forbrukslån må banken foreta en kredittvurdering av deg. I en kredittvurdering vil banken kunne se betalingsevnen din. Det vil si hvor mye du har i inntekt i forhold til gjeld, om du har betalingsanmerkninger og lignende. Kredittvurderingen sier noe om hvor sannsynlig det er at du vil betale for deg.

Resultatet av en kredittvurdering er en kredittscore. Denne scoren oppgis ofte i et tall mellom 1 og 100, hvor 100 er den beste. Denne scoren er med på å avgjøre hvorvidt du får innvilget et lån. Det vil også påvirke renten du får tilbud om. Jo høyere risiko du anses som lånekunde, dess høyere rente vil du få.

Årlig inntekt

Bankenes krav om årlig inntekt varierer stort sett fra 50 000 kroner til 200 000 kroner. Det vil avhenge av type lån og beløp du søker om. Det er altså ikke noe her som tilsier at du som er uføretrygdet ikke skal få innvilget lån. Har du en uføretrygd over 200 000 kroner og ingen eksisterende gjeld, vil du kvalifisere til et forbrukslån.

Eksisterende gjeld

I Norge er det lovbestemt at du ikke kan låne mer enn fem ganger årlig inntekt. Denne grensen er satt for at du skal kunne betjene gjelden din. Banken skal vurdere hvorvidt du vil tåler en renteoppgang på minst fem prosent. Disse to faktorene vil påvirke hvor mye du kan ta opp i lån. Har du mye eksisterende gjeld vil du dermed ikke kunne ta opp ytterligere lån.

Betalingsanmerkninger

Har du betalingsanmerkninger vil det være vanskelig å få innvilget lån. En betalingsanmerkning får du om du ikke betaler beløp du skylder. Det finnes et fåtall banker som tilbyr lån med betalingsanmerkninger. Ofte vil det da kreves en form for sikkerhet til lånet. For å bli kvitt betalingsanmerkninger må du innfri kravet. Så snart du har gjort det vil anmerkningen slettes innen kun noen få dager.

Alder og statsborgerskap

Den laveste aldersgrensen for å søke om lån er 18 år. Men mange banker opererer likevel med høyere aldersgrenser. De fleste har faktisk en aldersgrense mellom 23 og 25 år. Når du søker om lån er det også krav til statsborgerskap. Kravet er som regel at du må være norsk statsborger og at du har betalt skatt til Norge de siste 3 årene.

Valg av forbrukslån

Når du skal søke om forbrukslån er det viktig å vurdere hvilket type lån du ønsker på forhånd. Om du skal ta opp et lån uten sikkerhet kan du spare mye på å velge de rimeligere alternativene. Det vil som oftest være et forbrukslån eller et kredittkort.

Har du behov for en buffer eller å låne kortsiktig, vil kredittkort kunne lønne seg. Fordelen med kredittkort er at du ofte får en rentefri periode på mellom 30 og 60 dager. Vet du at du kan betale tilbake benyttet kreditt innenfor denne fristen, kan du dermed låne rentefritt.

Er behovet ditt mer langsiktig vil du oppnå best rente på et vanlig forbrukslån. Renten på denne type lån starter gjerne på rundt 10 %. Til sammenligning har et mikrolån en rente på flere hundre prosent.

Oppsummering – forbrukslån og uføretrygd

Når du skal søke om forbrukslån vil banken kreve at du har fast inntekt. Ofte er kravet mellom 50 000 og 200 000 kroner. Mottar du uføretrygd er det en fast og stabil inntekt. Det vil derfor ikke telle negativt når du kredittvurderes eller søker om lån. Det er derimot andre faktorer som vil påvirke lånesøknaden din i negativ retning. Dette er faktorer knyttet til eksisterende gjeld og eventuelle betalingsanmerkninger. Har du uføretrygd har du like gode muligheter for å få innvilget et lån som personer i full jobb.